اطلاعیه در خصوص انتقال اسناد پلاک 89 اصلی حوزه ثبتی دماوند

اطلاعیه در خصوص انتقال اسناد پلاک 89 اصلی حوزه ثبتی دماوند

به اطلاع کلیه خریداران محترم املاک واقع در محدوده پلاک ثبتی 89 اصلی حوزه ثبتی دماوند و فرعی های مجزا شده از آن پلاک شامل مناطق هومند آبسرد(فاز یک و دو) و مناطق کوی پزشکان و 60 هکتاری -بخش شمالی هومند وادان- هومند کوهان و کردر(الهیه) و بخش هائی از غرب خیابان همت(هومند لومان)می رساند با عنایت به اینکه از ابتدای مرداد ماه سال جاری(1399)کلیه نقل و انتقالات قطعی در دفاتر اسناد رسمی نسبت به این پلاک و فرعی های مفروز و مجزی شده از آن پلاک، نیازمند استعلام رسمی وضعیت زمین از اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند می باشد و به همین دلیل و با توجه به اینکه در بسیاری از قطعات واقع در این پلاک ساخت و ساز صورت گرفته و عملاً امکان اخذ استعلام در خصوص این قطعات وجود ندارد لذا در حال حاضر نسبت به قطعات دارای بنا امکان انتقال سند رسمی انتقال(سند قطعی غیر منقول) وجود نداشته و تا اطلاع ثانوی نیز این مساله به قوت خود باقی می باشد.

از آنجا که برخی از فروشندگان به دلیل ترس از تبعات ناشی از مراجعه به جهاد کشاورزی حاضر به اخذ استعلام از جهاد کشاورزی نمی باشند لذا خریداران را جهت قبول سند وکالتی تحت فشار قرار داده و با انواع بهانه ها سعی در معتبر نشان دادن اسناد وکالتی و رهائی خود از بند تعهد انتقال سند قطعی دارند.
لذا به کلیه خریداران گرامی توصیه می گردد به هیچ عنوان اسناد وکالتی را قبول نکرده و از پذیرش چنین اسنادی اکیداً خودداری نمایند چرا که قبول چنین اسنادی بمنزله قبول مسئولیت کلیه تخلفات ساختمانی و جرائم مربوط به ساخت و ساز غیر مجاز بوده ضمن اینکه اسناد وکالتی دردسرهای خاص خود را دارد.

مطالب مرتبط:
خرید وکالتی املاک در آبسرد ، خطرناک و پر دردسر

بدیهی است انتقال سند وکالتی رافع مسئولیت فروشنده در انتقال سند رسمی نبوده و در صورت مراجعه خریدار به دادگاه و تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ،فروشنده قانوناً موظف به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار می باشد.